bouwplanbouwplan

De komende jaren zullen vele ouderen hun huis gaan verbouwen. Hier volgen tips over de volgorde van de te nemen acties om tot een succesvolle bouw te kunnen komen. We gaan er hierbij van uit dat de WMO een belangrijke rol bij de verbouwing speelt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Bij een grote verbouwing is het grootste probleem dat u in de toekomst moet gaan kijken. Wat heeft u allemaal nodig, en wat gaat het allemaal kosten ? Er zijn verschillende partijen waar u mee te maken heeft in het hele proces van bouwen. Laten we daar de verschillende betrokken rollen nader toelichten.

De WMO-consulent

Dit is een medewerker van de gemeente die belast is met de taak om de middelen die via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden toegekend zo doelmatig mogelijk in te zetten, en daar in te zetten waar er vraag naar middelen is en waar te verwachten is dat het middel ook een resultaat gaat behalen. Belangrijk voor de financiën.

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht is het toezien en sturen van de kwaliteit, van het uit te voeren en uitgevoerde werk, op een bouwproject. Dit bouwtoezicht wordt verricht door een opzichter. De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij rapporteert aan de opdrachtgever over zijn bevindingen. Daarnaast communiceert de opzichter met alle bij het project betrokken partijen, architect, aannemer en de gemeente. De taken van de opzichter worden voor de start van het werk bepaald. Meestal is dit een afstemming met de opdrachtgever.

bouwen
Bouwplaats

Indicatie adviseur

Op basis van de WMO worden gesprekken gevoerd met cliënten die een beroep doen op de WMO. De Indicatie-adviseur behandelt aanvragen woonvoorzieningen, maar doet dit ook bijvoorbeeld bij vervoersvoorzieningen en rolstoelen. De Indicatie-adviseur doet de intake (het keukentafelgesprek), breed onderzoek, indicatie, rapportage en opstellen van beschikkingen. De indicatie adviseur bemiddelt tussen externe instanties en bedrijven en onderhoudt contacten met inwoners, mantelzorgers, adviseurs, organisaties en instellingen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut geeft aan waar welke wijzigingen noodzakelijk zijn, schrijft specificaties van de door te voeren wijzigingen en beoordeeld tekeningen die gemaakt worden door de architect.

Architect

De architect maakt tekeningen op basis van de specificaties van de ergotherapeut en de budgetgegevens van de WMO-consulent.

Aannemer

De aannemer voert het bouwwerk uit, weet tegen welk budget, op basis van een tekening en in overleg met bouwtoezicht gaat die aan de slag. Eventueel kan er nog een onafhankelijk bouwkundig adviseur worden ingeschakeld voor een opleveringskeuring.

Door Freek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *